Бернский Зенненхунд из 'Благородного Дома'

Марсела из Благородного Дома

д.р. 25.06.2002

Кандидат в интерчемпионы
Юный Чемпион России
Чемпион России
BJ, СС, 12xCW, 8xCAC, 6xBOS, R.CACIB, CACIB, 5xBOB, BIG-IV

 

ORSO V. SCHEIMATTHOF Bobi v.d. Lueg Kay v. Blaumatthof
Farah v.d. Scheidegg
Elia v. Kneubuhl Kuno v. Schoneggchwand
Cindy v. Kneubuhl
ZALMA IZ BLAGORODNOGO DOMA Olinda Florizell
Ruta
Camillo v. Bargraben Aron v. Tonisbach
Betti v. Bargraben