из 'Благородного Дома'

 
25.11.1999 Z-litter (Camillo v. Bargraben - Olinda) 6/3
Zeravshan, Zigfrid, Zlatozar, Zvezdomir, Zorro, Zevs, Zalma, Zarina, Zosima
   
28.01.2000 Ts-litter (Camillo v. Bargraben - Olinda) 3/7
Tsendalaki, Tsezar`, Tsezar, Tsvikken, Tsunami, Tsilma, Tsvetana, Tsertseya, Tsvetochek Marusya, Tsigeyra
   
27.07.2001 Ch-litter (Orso v. Scheimatthof - Zalma iz Blagorodnogo Doma) 3/6
Chester-Charodey, Chernyi Cheremosh, Chingizkhan, Chelita, Cheremshina, Chervona Ruta, Chaika, Chernaya Zhemchuzhina, Charovnitsa
   
30.03.2002 Sh-litter (Orso v. Scheimatthof - Olinda) 3/6
Sharl, Shelist, Shaman, Sheron, Shekli, Shakherizada, Sheila, Shavla, Shakhli Su
    
25.06.2002 M-litter (Orso v. Scheimatthof - Zalma iz Blagorodnogo Doma) 2/3
Mag, Mitchel, Msta, Medina, Marsele
    
18.10.2002 V-litter (Tsezar Basya - Zosima iz Blagorodnogo Doma) 3/3
Vityaz, Volshebnik, Valet, Veselaya Pastushka, Vorya, Vesta
    
21.02.2003 Yu-litter (Sony Boy - Chaika iz Blagorodnogo Doma) 4/2
Yukos, Yustas, Yuliy Tsezar, Yupiter, Yunona, Yuni
    
30.03.2003 I-litter (Orso v. Scheimatthof - Zalma iz Blagorodnogo Doma) 3/3
Ivor, Ikar, Illyuzianist, Iris, Ingrid, Inguri
    
12.01.2004 Ya-litter (Landor s Vnukovskogo Razdolya - Zalma iz Blagorodnogo Doma) 3/5
Yappi, Yakhont, Yakov, Yalta, Yashma, Yanvarka, Yaroslavna, Yakhroma
    
18.01.2004 B-litter (Urs - Chaika iz Blagorodnogo Doma) 5/3
Barklay, Bekkingem, Bruys, Boyarin, Berrimor, Biya, Businka, Bounty
    
07.11.2004 V-litter (Uzon des Joyeuses Gambades - Twinnie des Joyeuses Gambades) 3/7
Vegas, Vissarion, Vishi, Verona, Vasilisa, Verbe, Vassa, Valkiriya, Verona, Vi Za Vi
    
09.11.2004 I-litter (Windoniss Aeneas - Zalma iz Blagorodnogo Doma) 2/2
Isildur, Irbis, Izergil, Izabel
  
14.04.2005 D-litter (appenzeller) (Achab Polymelus - Zelda from Balihara Ranch) 2/5
Danai, Denni, Darina, Dar`yana, Dina, Dzhulietta, Dulsineya
  
04.06.2005 M-litter (Igor v. Rudiswil - Chelita iz Blagorodnogo Doma) 1/2
Markiz, Meribel, Mar`ya
  
10.06.2005 N-litter (Zero Nesselaker - Yunona iz Blagorodnogo Doma) 4/2
Nord, Nikolson, Natan, Nazar, Naomi, Nikoletta
  
04.07.2005 S-litter (Igor v. Rudiswil - Chaika iz Blagorodnogo Doma) 4/4
Sent Moriz, Sebast`yan, Sen Michel, Stenly, Solveig, Serebryannaya shtuchka, Sandra, Samanta
  
20.09.2005А-litter (Landor s Vnukovskogo Razdol`ya - Tsvikken iz Blagorodnogo Doma) 2/3
Alens, Airis, Adeliya, Amaliya, Antaliya
  
01.09.2005B-litter (Orkhan des Hautes Vernades - Msta iz Blagorodnogo Doma) 2/1
Batist, Boskar, Barbie
  
02.09.2005V-litter (Urs des Hautes Vernades - Zalma iz Blagorodnogo Doma) 1/1
Vist, Vernade
  
01.12.2005L-litter (greater swiss mountain dog) (Uzon des Joyeuses Gambades - Twinnie des Joyeuses Gambades) 2/2
Leon King, Lanselot, Lux, Lya Roshel
  
12.12.2005А-litter (entlebucher) (Xantos from Balihara Ranch - Vanille des Joyeuses Gambades) 2/6
Appolon, Art, Artemida, Adel, Assol, Amaretta, Alazani, Abigal
  
21.05.2006I-litter (appenzeller) (Achab Polymelus - Vanessa iz Blagorodnogo Doma) 2/3
Insbruk, Indigo, Irma, Indira, Ingrid
  
23.05.2006S-litter (greater Swiss Mountain Dog) (Conrad vom Dachsborn - Iadhira from Balihara Ranch) 0/1
Sunny
  
27.05.2006R-litter (berner sennenhund) (Uragan du Ruisseau Ensoleille - Chaika iz Blagorodnogo Doma) 4/4
Ramzes, Remi Marten, Robin Good, Rick Wooster, Rikki, Riorita, Rioni, Roksalana
  
11.06.2006N-litter (appenzeller) (Blas - Zelda from Balihara Ranch) 8/1
Nazareth, Nafanya, Nif, Naf, Nuf, Nils, Nartsiss, Napoleon, Nikita
  
29.08.2006M-litter (appenzeller) (Achab Polymelus - Virdzhinia iz Blagorodnogo Doma) 4/3
Milord, Medgil, Mitchel, Mario, Miss Malika, Margina, Miranda
  
27.09.2006T-litter (greater Swiss Mountain Dog) (Altaro des Joyeuses Gambades - Twinnie des Joyeuses Gambades) 6/3
Trevil, Talisman, Torin, Tamerlan, Terry, Tower, Toshiba, Tiramisu, Taira
  
30.10.2006N-litter (berner sennenhund) (Uragan du Ruisseau Ensoleille - Yunona iz Blagorodnogo Doma) 2/2
Nelson, Naidgel, Nelly, Nency
  
14.11.2006U-litter (greater Swiss Mountain Dog) (Altaro des Joyeuses Gambades - Verena iz Blagorodnogo Doma) 3/2
Urmas, Ulf, Ular, Ulma, Urma
  
.2007B-litter (entlebucher) (Xantos from Balihara Ranch - Adel iz Blagorodnogo Doma) 3/5
Balamo, Bronko, Besher, Bogema, Bakkara, Bagama, Bianka, Barusha
  
12.06.2007H-litter (berner sennenhund) (Аlpha des Hautes Vernades - Chilita iz Blagorodnogo Doma) 3/0
Hart Holiday, Hristofor, Han
  
20.07.2007B-litter (berner sennenhund) (Аlpha des Hautes Vernades - Marsela iz Blagorodnogo Doma) 0/1
Geliador Bessy
  
.2007E-litter (greater Swiss Mountain Dog) (Altaro des Joyeuses Gambades - Verbie iz Blagorodnogo Doma) /
Emsher, Eger, Emir, Eims, Estera, Etna
  
2007C-litter (appenzeller) (Darling Dar van`t Stokeribos - Zelda from Balihara Ranch) 4/2
Cesar, Car Saltan, Curikh, Cirkul, Cenerariya, Celesna
  
.2007V-litter (entlebucher) (Xantos from Balihara Ranch - Kissmee from Balihara Ranch) 1/1
Viner, Vanga
  
.2007M-litter (бberner sennenhund) (Ustas von Groben - Isergil iz Blagorodnogo Doma) 2/0
Mikelangilo, Matador
  
06.10.2007A-litter (greater Swiss Mountain Dog) (Conrad vom Dachsborn - Twinnie des Joyeuses Gambades) 3/3
Aristokrat, Anubis, Aramis, Alisa, Astoria, Arisha
  
24.11.2007G-litter (entlebucher) (Obelix Szwajcar - Vanil iz Blagorodnogo Doma) 3/2
Grinvich, Galiley, Gavrosh, Gabriel, Gera
  
02.02.2008E-litter (berner sennenhund) (Аlpha des Hautes Vernades и Vernade iz Blagorodnogo Doma) 3/7
Enrike, Ertsog, Erikh, Evridika, Eogesikhora, Esmeralda, Eshli, Ettel, Etual da Pari, Espaniolla
  
21.02.2008Ya-litter (berner sennenhund) (Ustas von Groben - Chaika iz Blagorodnogo Doma) 2/1
Yason, Ya Milyi, Ya Makha
  
31.05.2008D-litter (entlebucher) (Phobos from Balihara Ranch - Assol iz Blagorodnogo Doma) 2/3
Dyushes, Don Guan, Dzhem, D`Eva, Dollara
  
03.07.2008E-litter (entlebucher) (Phobos from Balihara Ranch - Artemida iz Blagorodnogo Doma) 7/3
Ermak, Epifan, Essent, Egorushka, Eremey, Esson, Eyger, Erika, Elisha, Egoza
  
29.08.2008Zh-litter (entlebucher) (Phobos from Balihara Ranch - Kissmee from Balihara Ranch) 2/0
Zhofrei, Zhurden
  
25.10.2008I-litter (greater swiss mountain dog) (Uzon des Joyeuses Gambades - Twinnie des Joyeuses Gambades) 0/1
Iriska